Velkommen til Loge 90 Morten Børup

En Odd Fellow loge under Den uafhængige storloge for kongeriget Danmark

Venskab

Venskabsgraden er den første grad man opnår efter sin installation i logen.

Befordringen til denne grad, foregår via et meget smukt og sigende ritual.

Kærlighed

Kærlighedsgraden er den 2. grad man opnår.

Graden indgås med et meget smuk og tankevækkende ritual.

Sandhed

Sandhedsgraden er den 3. og sidste grad man opnår.

Ligesom med de øvrige grader, går man ind i denne grad med et smukt og tankevækkende ritual.

 


I 1931 blev der af seks Skanderborg brødre fra loger i Århus dannet en Odd Fellow forening i Skanderborg.


Foreningen fik navnet "Morten Borup", og dens primære opgave var, at skabe mulighed for etablering af en Odd Fellow Loge i Skanderborg.

Foreningen gjorde sig hurtigt kendt og respekteret i byen, blandt andet ved afholdelse af julekoncerter i Slotskirken til fordel for byen juleindsamling - og pressen skrev ganske begejstret om disse tiltag.

Broderloge nr. 90 Morten Børup i Skanderborg havde sin start i Slotskroens lokaler - og blev indviet den 2. november 1968.

Oprettelse af Skanderborg logen skabte som ventet stærk interesse for Odd Fellow tanken, og de første år voksede medlemstallet støt, så man i 1973 nåede op på 57 brødre - og omkring dette antal har medlemstallet så svinget siden.

Ordensbygningen i Rådhusstræde 2,  fremstår som en velfungerende bygning med logesal og tilhørende selskabslokaler.

Venskab

Venskab

Kærlighed

Kærlighed

Sandhed

Sandhed

Om logen

Odd Fellow Ordenens formål er at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene - at styrke dem i kærlighed til deres gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse