Mødeprogram for efteråret 2017

September

Oktober

November

December

Januar

04.09 kl.19.30
Første møde i Efterårsterminen, BM
02.10 kl. 19.30 i O
Arbejdsmøde
Gradearbejde: Kærlighedsgraden,
Kjole & hvidt
06.11 kl. 19.30 i O
Arbejdsmøde
Bankospil om gode præmier
04.12 kl. 19.30 i O
Arbejdsmøde
Virksomhedsbesøg
Broder Henning Øris arrangerer
01.01 kl.15.00 Bemærk tidspunktet.
Nytårsloge på Varna for søstre og brødre
med ledsagere.
11.09 kl. 19.30 i O
Arbejdsmøde

09.10. kl. 19.00 i O
Arbejdsmøde
Kulturelt udvalg: Foredrag

Kulturelt udvalg: Spørg broder Ejgil ang. en politiker
Besøg af Storsire og DDSS

13.11 kl. 19.30 i O.
Arbejdsmøde
Budgetfremlæggelse
Den varme stol

v/ Kenneth Blomgren

11.12 kl.19.30
Julestemning med ledsagere
08.01 kl. 19.30 i O
Første møde i forårsterminen. BM

18.09 kl.19.30 i O.
Arbejdsmøde
Udvalgsberetninger. Stående udvalg.
Til bedste for Ordenen: Indlæg
16.10 kl. 19.30 i O.
Arbejdsmøde
Til bedste for Logen: Stafetindlæg
Broder Søren Bach har stafetten
20.11 kl. 19.30 i O
Arbejdsmøde
Til bedste for Ordenen
Broder Bjarne Steen Jensen: Gamle tegn m.m.
25.09 kl. 19.30 i O.
Arbejdsmøde
Udvalgsberetninger Særlige udvalg
23.10 kl. 19.30 i O
Arbejdsmøde
Tildeling af 25 års hæderstegn
Kjole og hvidt
26.11 kl.14.00 ( evt kl. 15.00)
Julekoncert i Skanderup kirke
Beredskabs Forbundets Musikkorps m. solist
Velgørenheds arrangement til fordel for værdig trængende børnefamilier i Skanderborg kommune
Intet i logebygningen
30.10
Intet møde
Mødet flyttet til besøg i loge 73 Svend Fælding
27.11 kl. 19.30 i O.
Arbejdsmøde
Budgetvedtagelse
31.10 kl. 19.00 (bemærk tidspunktet)
Besøg i loge 73 Svend Fælding i Odder

Mærkedage 2017– Efterårstermin.

19.10  Knud Erik Vodstrup      25 års ordensjubil.

22.10. Preben Bosse              70 år

07.11. Bent Sørensen             80 år