En aften i logen

Møderne afvikles efter en fast dagsorden der er fælles for landets broderloger, og indholdet beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold, og er endvidere reserveret til det såkaldte gradearbejde, der er et forum for etisk belæring.
Derudover holdes der foredrag med dagsaktuelle, informative eller kulturelle emner af egne eller fremmede foredragsholdere.
 
Af andre arrangementer kan nævnes sammenkomster og udflugter for brødrene samt deres nærmeste familie og venner.
 
Bl.a. afholdes der nytårsloge, forårsmøde, sommerfest, efterårsmøde samt julestemning.
 
Efter logemøderne nydes der i det selskabelige en lettere anretning til en særdeles rimelige pris, og her lægges der vægt på, at alle får tid til at sludre sammen på tværs af dagligdagen og forskellige opgaver.
 
Møderne vil normalt være afsluttet inden kl. 23.00.
 
Odd Fellow Ordenen lægger vægt på et lighedsprincip, hvorfor brødrene bærer en ensartet påklædning bestående af mørkt tøj, hvid skjorte og slips.
 
Til det såkaldte gradearbejde eller særlige festlige lejligheder er påklædningen kjole og hvidt.
 
Mødedagen er hver mandag i perioden september til maj.
 
Mange af logebrødrene kommer tidligere end den officielle mødetid, hvor man så mødes i logens øverste etage og får en hyggesnak.
 
Logeaftener er delt i to dele: 1. Mødet i logesalen 2. Samværet i selskabslokalet.