Formål

Odd Fellow Ordenens formål er at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene - at styrke dem i kærlighed til deres gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse

Medlemskab af en Odd Fellow Loge indebærer et tilbud til den enkelte om en karaktermæssig udvikling af personligheden på et etisk og bæredygtigt grundlag.

Men den enkelte afgør selv i hvilket omfang, han vil gøre etisk udvikling til sit personlige projekt.

Der øves ingen tvang - alt er baseret på frivillighed og personlig tilslutning.